Tayainumchok.65@gmail.com
109/23 ม.15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

บริษัท ตายายนำโชคขนส่ง จำกัด


รถบรรทุกรับจ้าง รับขนส่งทั่วประเทศ งานขนส่งสินค้าเร่งด่วน ส่งสินค้าจำนวนมาก ส่งไกล รับขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ บริการขนส่งสินค้าถูกกฎหมายทุกประเภท รับสินค้าจากท่าอากาศยานหรือจากท่าเรือ รับสินค้าจากโกดัง-คลังสินค้าหรือโรงงาน รับสินค้าได้ทุกจุดที่มอบหมาย บริการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกและขนส่งไปจุดหมายปลายทางทั่วประเทศไทย  

Mission & Vision

เป้าหมาย

รถรับจ้าง รถขนส่ง รถส่งของ เรามีเป้าหมายเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล โดยการวางแผนเส้นทาง วางแผนเวลาเดินทาง เพื่อให้ความรวดเร็ว ไม่ก่อปัญหา ลดอุปสรรคการทำงานให้น้อยที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ รถบรรทุกรับจ้าง ของเรา

Enviroment

ภายในองค์กรของเรา เตรียมพร้อมการทำงานตลอด 24ชม. จัดเตรียมและวางแผนการทำงานล่วงหน้า ประชุมประจำวัน สรุปผลการทำงานทุกสัปดาห์ จัดอบรมพนักงานทุกส่วน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร ลดปัญหาการทำงาน

abt

Our Team

ทีมงานรับรรทุกรับจ้าง
ทีมงานพร้อมตลอด24ชม.